V knihe sú použité interaktívne časti. Jednou z nich sú prierezy vytvorené na stránkach tak, aby po nahliadnutí vrhali tiene na spodnú stranu. Jednotlivé zložky sú skladané tak, aby do nich divák mohol zvedavo nazrieť a prebojovať sa tak k cieľu.

year. 2017
category. book design
font. John Sans, Oswald

photo. David Mackovič